Thelocactus rinconensis ssp. icamolensis J. J. Halda et P. Kupčák


Thelocactus rinconensis (Pos.) Br. et R. subsp. icamolensis

Acta musei Richnoviensis Sect. natur. 7(2): 75, 2000

Descriptio: affinis subsp. rinconensis, sed plantis minoribus, ad 200 mm latis et 60 mm latis; flores minoribus ad 30 mm longis, perianthii phylla obovolata, atropurpurea.
Taproot thin, ca 100 mm long; stem single, much smaller than ssp. rinconensis (up to 200 mm across and 60 mm tall); flowers small, up to 30 mm long, with dark purple obovate leaflets.
Holotype: PR no. JJH8504545, leg. J. J. Halda 7. 4. 1985
Patria et Distributio: Mexico septentrionalis: Nuevo Leon (in vicinitate pagi Icamole) in summo collis, solo calcareo ad 1600 m supra mare.

Thelocactus rinconensis ssp. icamolensis, kulturní rostlina. Foto © V. Zatloukal.

Další informace byly zveřejněny v roce 2002 (Acta musei Richnoviensis 9(1): 41, 2002

Thelocactus rinconensis (Pos.) Br. et R. subsp. icamolensis J. J. Halda et P. Kupčák in Acta Musei Richnoviensis 7(2): 75 (2000)
DESCRIPTIO: affinis subsp. rinconensis, sed plantis minoribus, ad 200 mm latis et 60 mm latis, flores minoribus ad 30 mm longis, perianthii phyla obovata, atropurpurea.
Similar to subsp. rinconensis, but with much smaller stem and flowers. Taproot thin, ca 100 mm long, stem single (up to 200 mm across and 60 mm tall), flowers small, up to 30 mm long, with dark purple obovate leaflets.
POPIS: Blízký subsp. rinconensis, ale s menším stonkem (do 200 mm šířky a 60 mm výšky); květy menší (do 30 mm délky), okvětní lístky obvejčité, tmavě purpurové.
Kůlový kořen tenký, ca 100 mm dlouhý; stonek jednotlivý, mnohem menší než u subsp. rinconensis; květy malé, do 30 mm délky, s tmavopurpurovými obvejčitými lístky.
HOLOTYPUS: PR no. JJH8504545, leg. J. J. Halda 7. 4. 1985
PATRIA ET DISTRIBUTIO: Mexico septentrionalis: Nuevo Leon (in vicinitate pagi Icamole), in summo collis, solo calcareo ad 1600 m supra mare.
VÝSKYT A ROZŠÍŘENÍ: Mexiko severní: Nuevo Leon (okolí vesnice Icamole), temeno kopců na vápencích v nadmořské výšce ca 1600 m.
Tento taxon, jehož typová lokalita se nalézá SZ od Monterrey- v oblasti okolo vesnice Icamole, je od vývoje semenáčů zásadně prokazatelně nejblíže nominátnímu T. rinconensis ssp. rinconensis La Rinconada, NL; nově popisovaný taxon se liší v dospělosti menším stonkem, bradavka je v průřezu kulovitá, nahoře zúžená, ale bez spodního protažení, kratším otrněním černé až tmavohnědé barvy a zejména drobnějším fialovo-purpurovým květem, okvětní lístky jsou kratší, kompaktní a obvejčité, (květ T. rinconensis ssp. rinconensis je větší, světležluté barvy, okvětní lístky jsou protáhlejší). Semena subsp. icamolensis jsou tvarem blízká T. rinconensis ssp. rinconensis, ale poloviční velikosti.
Od T. rinconensis ssp. freudenbergeri, Grutas de Garcia, NL, se zásadně liší už od výsevu, ale i poté v dospělosti barvou a charakterem epidermis, která je u subsp. freudenbergeri světle zelená, hladší, výrazné středové otrnění je červenohnědé barvy a stavba mamily nejdříve od spodu protáhlá, květy jsou větší a vyšší, růžovočervené barvy. U subsp. icamolensis je epidermis výrazněji masivní, stříbřitošedozelená, později až tmavě šedo zelená, mamily jsou kompaktní, bez spodního zúženého protáhnutí, stavbou a charakterem blíže taxonu T. rinconensis ssp. rinconensis. Semena T. rinconensis ssp. freudenbergeri jsou větší, protáhlejší.
Vývoj všech výše zmíněných taxonů (zejména se zaměřením na stanovení vztahu T. rinconensis ssp. icamolensis a T. rinconensis ssp. freudenbergeri) byl pozorován a porovnáván v kulturních podmínkách u potomstva dvou generací z různých nezávislých zdrojů a taktéž uvedená fakta byla potvrzena nejen pozorováním semenáčků roubovaných na pereskiopsis, ale i v rámci kontrolních pravokořenných výsevů.
This unusual taxon is common on hills around Icamole.


Poslední aktualizace: 30.7.2006

OBSAH


Úvodní stránka

Rod Thelocactus

Systém rodu

První popisy

Výskyt v přírodě

Stanoviště

Pěstování

Literatura

Historie rodu

Odkazy

Fotogalerie

Studijní čísla

Ke stažení